Istenek az irodában

Zeusz az istenek királya aki szereti és élvezi a hatalmat. Aranyzáporral jutalmaz, mennydörgéssel és villámokkal büntet. A szervezeti diagramm egy pókhálóhoz hasonlít, középen Zeusszal. Minél közelebb van valaki a pókháló közepéhez, annál nagyobb a hatalma. Zeusz erős, határozott és rendkívül karizmatikus személyiség. Nem szeretik a rutinszerű tevékenységeket, még a gyűlések is rövidek és határozottak. A jegyzőkönyveket és emlékeztetőket sem kedveli. Amit mondani akar, azt megmondja szemtől szembe esetleg telefonon. Zeusz egyformán gondolkodó munkatársakat keres, akik neki és érte dolgoznak. Az embereket eszköznek tekinti arra, hogy valamit megvalósítson általuk. Csak azoknak delegál hatalmat, akikben megbízik és csak a saját magához hasonlókban bízik meg.

 

Az ilyen vezetés és kultúra olyan helyzetekben a legsikeresebb, ahol a személyiség ereje és a gyors döntés a fontos, például a politikában, krízishelyzetekben, gerillaharcokban. De sikeres lehet a cégalapító vagy a családi vállalkozást vezető Zeusz is. És ne felejtsük el, itt a főisten szimbólum, a gyakorlatban akár karizmatikus, erős nő is lehet.

 

Apolló a logika, a harmónia és a juhok istene. Apolló a vezető, szeret úgy dolgozni, ahogy az “írva vagyon”. Az egyén, a személyiség nem fontos, ha valaki elmegy, jön majd helyette másik, aki ugyanúgy eleget tesz a szerep követelményeinek. A kezdeményezésért sincs oda, főleg akkor nem szereti az ötleteket, ha azok a nincsenek összhangban a fennálló szabályokkal és renddel. A szervezetnek biztosan van naprakész működési szabályzata és eljárásrendjei, amelyek leírják ki mit hogyan csináljon. Jól boldogulnak a rutin feladatokkal és nem szeretik a kivételes, szabálytalan eseteket. Minden előrelátható és biztonságos, mindenki pontosan tudja hol tart.

Az Apollói kultúrájú csoportok a bürökratikus szervezetekben a leggyakoribbak, viszont ez a fajta vezetés ott is rendkívül hatékony, ahol fontosak a részletek és a tevékenység rutinszerű, mint például a minőségellenőrzésben vagy a könyvelésben. Mivel ilyen részleg minden szervezetben van, az Apolló típusú vezetők fontos szerepet töltenek be és nélkülük sok szervezet, tönkremenne.

 

Athéné harcos istennő és többek között arról nevezetes, hogy Odüsszeusznak, a világ leghíresebb kalandorának védőistennője volt. Ő képviseli a bajtársiasságot, a probléma megoldást, a csapatmunkát. Ez a típus szereti a változatos problémákat, a kihívásokat és untatják a rutinfeladatok. Szeretnekegy összetartó és változatos csapatban dolgozni. Örülnek az újdonságoknak és a változásnak. Szeretik, ha szabadon kísérletezhetnek, és ha a maguk útját járhatják. A teljesítmény fontosabb a számukra, mint a hatalom, vagy a ranglétra. Ellenállnak a kívülről jövő vezetésnek és szeretik maguk kitűzni a feladatokat.

Itt nem esik akkora hangsúly a személyiségre, mint Zeuszéknál és nem olyan lassú a mozgás, mint Apollóéknál. A csapat a főszereplő és erőforrás szerepet tölt be. Feladat-centrikus teameket állítanak össze, vagy éppen szétszedik őket a pillanatnyi igények szerint. A hierarchia nem különösebben érdekli őket, barátként viselkednek egymással. A tervek fontosabbak, mint az eljárások és a haladás követése fontosabb, mint a teljesítmény értékelése. Az Athéné csapat jól boldogul problémamegoldó munkahelyeken, például sebészeten, tanácsadásban, építkezéseken.

 

Dionüszosz álmodozás és az iszákosok istene, de ugyanakkor az egyéniség és szabad szellem védője is. Így hát nem meglepő, hogy ő nem szereti a szervezeteket, csak elviseli őket, ha muszáj. Dionüszosz művész, építész, ügyvéd, pszichológus vagy más olyan szakember, aki ha lehet, egyedül dolgozik. A szervezetek is elég rosszul tűrik meg őket, többnyire csak akkor, ha tudásukra feltétlenül szükségük van. Dionüszosznak fontos a munka minősége. Nemigen kötnek kompromisszumot, megpróbálják érvényesíteni az igazságot. Nem érdekli őket a politika és a hatalom, a bürökratikus adminisztrációt pedig akadálynak tekintik.

A dionüszoszi kultúra alaptétele az, hogy a szervezet csak második, megtűrt helyen van, aki fontos az Dionüszosz és senki más. Néha csatlakoznak a feladat orientált szervezetekhez, vagyis Athénéékhez, főleg akkor, ha olyan feladatot kapnak, ami túl sok egy embernek és egyedül nem tudják elvégezni. De ritkán történik meg az, hogy jól kijönnek Zeusszal vagy Apollóval.


Te milyen istenség vagy?